کانال تلگرامی فالوورسیتی رو حتما دنبال کنید.
عضویت. با فیلیتر شکن کلیک کنید

سرویس ها

اینستاگرام - فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
140 فالوور (سحر) ارزان با کیفیت ایرانی توضیحات 7,965 تومان 50000/100 فعال
6995 فالوور (آیدا) دارای ۱۰ درصد هدیه توضیحات 8,921 تومان 20000/100 فعال
2 فالوور (نیترو) ایرانی سرعتی توضیحات 9,450 تومان 500000/200 فعال
9 فالوئر (جت) پر سرعت کیفیت خوب توضیحات 9,450 تومان 500000/10 فعال
112 فالوور (ایمان) دارای عکس پروفایل توضیحات 10,800 تومان 6000/30 فعال
6994 فالوور (سرعتی) بسیار پر سرعت و با کیفیت توضیحات 11,475 تومان 100000/2000 فعال
7032 فالوور (گلزار) سرعت بالا کیفیت خوب توضیحات 12,150 تومان 500000/200 فعال
4 فالوور (black) جبران ریزش 10 روز توضیحات 14,580 تومان 10000/50 فعال
6896 فالوور (vip) با کیفیت توضیحات 20,115 تومان 30000/50 فعال
13 فالوور (محبوب) ایرانی سرعتی توضیحات 21,600 تومان 200000/50 فعال
14 فالوور (one) جبران ریزش ۱۰۰ روز توضیحات 24,300 تومان 1000000/10 فعال
7029 فالوور (سهند) تمام ایرانی - 33,750 تومان 500000/500 فعال
6897 فالوور (ترکیبی) با کیفیت و مناسب اکسپلور توضیحات 52,650 تومان 1000/1000 فعال
131 فالوور (زن) دارای عکس پروفایل زن توضیحات 78,300 تومان 6000/1000 فعال
اینستاگرام - لایک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
6961 لایک اینستاگرام بدون ریزش توضیحات 1,620 تومان 15000/10 فعال
18 لایک رباط با کیفیت خارجی  توضیحات 2,025 تومان 15000/10 فعال
19 لایک ایرانی با کیفیت (درصدی پروفایل دار) توضیحات 4,050 تومان 500000/100 فعال
7020 لایک ایرانی سرور آسیاتک توضیحات 4,860 تومان 500000/100 فعال
141 لایک دارای عکس پروفایل و ارزان توضیحات 5,130 تومان 20000/100 فعال
7033 لایک فوق سرعتی توضیحات 5,400 تومان 500000/100 فعال
21 ⭐️لایک ایرانی در سرعت آنی سرور ۳ توضیحات 6,750 تومان 50000/10 فعال
113 لایک (ایمان) آنی و پروفایل دار توضیحات 6,750 تومان 6000/20 فعال
20 لایک ایرانی  کیفیت خوب آنی  توضیحات 9,100 تومان 200000/10 فعال
7019 لایک ایرانی IGTV اینستاگرام (کیفیت خوب + سرعت متوسط) توضیحات 11,475 تومان 50000/10 فعال
اینستاگرام - ویو پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
6916 ویو پست اینستاگرام ارزان توضیحات 304 تومان 10000000/100 فعال
7007 ویو پست ایرانی سرعتی توضیحات 340 تومان 20000000/100 فعال
7028 ویو پرسرعت ایرانی توضیحات 458 تومان 5000000/75 فعال
7017 ویو پست با کیفیت توضیحات 486 تومان 1000000/20 فعال
7031 ویو پست ارزان سرعتی توضیحات 1,053 تومان 5000000/100 فعال
7026 ویو پست اختصاصی توضیحات 1,369 تومان 900000000/100 فعال
7023 ویو پست اینستاگرام سرعت خوب توضیحات 1,944 تومان 1000000/100 فعال
7024 ویو پست اینستاگرام توضیحات 2,430 تومان 1000000/100 فعال
7006 ویو + ایمپرشن + ریچ توضیحات 3,471 تومان 5000000/100 فعال
24  ویو پست پر سرعت توضیحات 4,374 تومان 10000000/100 فعال
34 ویو پست igtv ایرانی سرور ۳ توضیحات 5,400 تومان 1000000/100 فعال
35 ویو پست ایرانی سرعت بالا سرور۳ توضیحات 5,400 تومان 1000000/100 فعال
اینستاگرام - کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
38 کامنت رندومی متن ایرانی و ایموجی توضیحات 18,900 تومان 50000/50 فعال
142 کامنت فارسی رندوم توضیحات 24,300 تومان 1000/30 فعال
40 کامنت پیش فرض فارسی و ایرانی اینستاگرام - مناسب اکسپلور توضیحات 47,250 تومان 200000/1 فعال
114 کامنت ایرانی اینستاگرام - تصادفی (رندوم) - حداکثر 1000 کامنت توضیحات 81,000 تومان 1000/5 فعال
اینستاگرام - لایو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
41 لایک لایو اینستاگرام توضیحات 8,100 تومان 10000/200 فعال
7018 ویو لایو ارزان با کیفیت توضیحات 206,550 تومان 100000/20 فعال
42 ویو لایو اینستاگرام به همراه لایک و کامنت سرور 6 توضیحات 243,000 تومان 30000/20 فعال
7015 بازدید لایو اینستاگرام به مدت 30 دقیقه + لایک + کامنت توضیحات 297,000 تومان 30000/20 فعال
43 ویو لایو اینستاگرام سرور ۶ توضیحات 486,000 تومان 20000/20 فعال
7013 بازدید لایو -بازدید تمام لایو ها در مدت 1 ساعت - 534,600 تومان 2000/10 فعال
اینستاگرام - استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
7035 ویو همه استوری ها پر سرعت توضیحات 689 تومان 5000/20 فعال
7009 بازدید استوری سرعتی توضیحات 2,970 تومان 100000/10 فعال
7014 بازدید واقعی برای تمامی استوری ها استارت و سرعت سریع توضیحات 3,119 تومان 100000/100 فعال
44 بازدید استوری با کیفیت اینستاگرام سرور  توضیحات 4,050 تومان 10000/100 فعال
7010 بازدید استوری | همه استوری ها توضیحات 5,063 تومان 10000/100 فعال
46 بازدید استوری پر سرعت اینستاگرام سرور ۶ توضیحات 5,832 تومان 50000/100 فعال
109 بازدید استوری + استوری پروفایل ویزیت + استوری ایمپرشن + توضیحات 12,150 تومان 100000/100 فعال
اینستاگرام - غیره
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
7034 سیو پست اینستاگرام ارزان توضیحات 203 تومان 15000/50 فعال
6966 سیو پست ارزان توضیحات 389 تومان 15000/100 فعال
7011 سیو پست | سرور ارزان توضیحات 405 تومان 15000/100 فعال
6965 ایمپرشن + ریچ پست سرعتی ارزان توضیحات 540 تومان 5000000/25 فعال
47 سیو پست پر سرعت توضیحات 648 تومان 150000/100 فعال
6915 سیو پست اینستاگرام توضیحات 700 تومان 15000/100 فعال
49 ریچ + ایمپرشن اینستاگرام سرور ۶ توضیحات 729 تومان 500000/25 فعال
107 ریچ + ایمپرشن پست توضیحات 729 تومان 250000/25 فعال
6914 ایمپرشن + ریچ (فوری)💧 توضیحات 875 تومان 500000/25 فعال
51 بازدید پروفایل (پیج) اینستاگرام سرور ۶ توضیحات 1,239 تومان 5000000/100 فعال
6964 بازدید پروفایل (پروفایل ویزیت) توضیحات 1,350 تومان 500000/100 فعال
7012 بازدید پروفایل (پروفایل ویزیت) توضیحات 1,350 تومان 500000/100 فعال
52 سیو پست اینستاگرام سرور ۶ توضیحات 1,944 تومان 15000/100 فعال
50 شیر (share) پست پر سرعت توضیحات 4,131 تومان 5000000/100 فعال
تلگرام - ممبر کانال
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
56 اد اجباری کانال تلگرام (هیدن) (ظرفیت 30 کا فعلا) - 10,125 تومان 100000/1000 فعال
127 ممبر واقعی کانال تلگرام - - - توضیحات 12,150 تومان 600000/500 فعال
تلگرام - ممبر گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
60 ممبر فیک کانال و گروه ((عمومی)) تلگرام - توضیحات 9,450 تومان 15000/1000 فعال
63 اد اجباری گروه تلگرام (عادی) - با کیفیت - (ظرفیت 30 کا فعلا) - 16,875 تومان 30000/1000 فعال
تلگرام - ویو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
119 ویو تک پست تلگرام سرعتی و ارزان توضیحات 437 تومان 100000/50 فعال
120 ویو 5 پست تلگرام اخر سرعتی و ارزان توضیحات 4,374 تومان 300000/100 فعال
یوتیوب - سابسکرایب
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
یوتیوب - ویو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
78 ویو یوتیوب  توضیحات 28,674 تومان 100000000/120 فعال
یوتیوب - لایک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
80 لایک یوتیوب ارزانترین توضیحات 24,292 تومان 50000/10 فعال
81 لایک یوتیوب با کیفیت سرعتی توضیحات 44,408 تومان 35000/100 فعال
کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
6899 صد عدد فالور کلاب هاوس خانم ایرانی - 87,750 تومان 100/100 فعال
6900 فالوور کلاب هاوس ایرانی توضیحات 189,000 تومان 1000/500 فعال
7016 فالور ایرانی کلاب هاوس توضیحات 324,000 تومان 500/500 فعال
82 فالوور کلاب هاوس سرعتی با کیفیت سرور۶ توضیحات 722,925 تومان 10000/100 فعال

فالور سیتی، بزرگترین پنل نمایندگی اینستاگرام و شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام، تیک تاک، توییتر ، لایکی و… میباشد

ارتباط با ما

مشاوره رایگان تلفنی