سرویس ها

اینستاگرام - فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
6996 فالوور (مانی) میکس ایرانی و خارجی توضیحات 8,775 تومان 10000/20 فعال
6995 فالوور (آیدا) دارای ۱۰ درصد هدیه توضیحات 9,558 تومان 20000/100 فعال
6992 فالوور (بهرام) سرعت مناسب توضیحات 10,665 تومان 5000/20 فعال
6994 فالوور (سرعتی) بسیار پر سرعت و با کیفیت توضیحات 11,475 تومان 100000/5000 فعال
6991 فالوور (سهند) دارای هدیه و با کیفیت توضیحات 12,825 تومان 1000000/100 فعال
4 فالوور (black) جبران ریزش 10 روز توضیحات 14,580 تومان 10000/50 فعال
112 فالوور (ایمان) دارای عکس پروفایل توضیحات 14,850 تومان 6000/30 فعال
9 فالوئر (جت) پر سرعت کیفیت خوب توضیحات 16,200 تومان 500000/10 فعال
13 فالوور (محبوب) ایرانی سرعتی توضیحات 18,200 تومان 50000/50 فعال
6988 فالوور (لیام) (کیفیت عالی + سرعت عالی) توضیحات 18,900 تومان 500000/50 فعال
6985 فالوور (فایر) کیفیت عالی توضیحات 19,575 تومان 500000/50 فعال
6896 فالوور (vip) با کیفیت توضیحات 20,115 تومان 20000/50 فعال
16 فالوور (طلایی) سرعت بالا کیفیت عالی  توضیحات 22,950 تومان 100000/50 فعال
14 فالوور (one) جبران ریزش ۱۰۰ روز توضیحات 24,300 تومان 1000000/10 فعال
6987 فالوور (میکس) ۳۰ روز جبران ریزش توضیحات 27,000 تومان 10000/20 فعال
6897 فالوور (ترکیبی) با کیفیت و مناسب اکسپلور توضیحات 52,650 تومان 1000/1000 فعال
131 فالوور (زن) دارای عکس پروفایل زن توضیحات 78,300 تومان 6000/1000 فعال
اینستاگرام - لایک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
6961 لایک اینستاگرام بدون ریزش توضیحات 1,620 تومان 15000/10 فعال
18 لایک رباط با کیفیت خارجی  توضیحات 2,025 تومان 15000/10 فعال
19 لایک ایرانی با کیفیت (درصدی پروفایل دار) توضیحات 5,400 تومان 500000/100 فعال
113 لایک (ایمان) آنی و پروفایل دار توضیحات 7,425 تومان 5000/30 فعال
20 لایک ایرانی  کیفیت خوب آنی  توضیحات 9,100 تومان 50000/50 فعال
21 ⭐️لایک ایرانی در سرعت آنی سرور ۳ توضیحات 9,450 تومان 50000/10 فعال
23 لایک ایرانی با کیفیت کم ریزش آنی توضیحات 9,450 تومان 300000000/25 فعال
6912 لایک IGTV ایرانی توضیحات 10,125 تومان 12000/20 فعال
اینستاگرام - ویو پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
24  ویو پست پر سرعت توضیحات 243 تومان 10000000/100 فعال
6997 بازدید اینستاگرام [واقعی خارجی] توضیحات 246 تومان 10000000/100 فعال
6962 بازدید ایرانی واقعی پرسرعت توضیحات 378 تومان 5000000/1000 فعال
6963 بازدید ایرانی واقعی + ایمپرشن توضیحات 506 تومان 50000000/100 فعال
118 ارزون ترین ویو پست اینستاگرام توضیحات 608 تومان 100000/500 فعال
6911 ویو IGTV سرویس جدید و سریع توضیحات 608 تومان 1000000/100 فعال
33 ویو پر سرعت استارت آنی  سرور۲ توضیحات 918 تومان 1000000000/1000 فعال
34 ویو پست igtv ایرانی سرور ۳ توضیحات 945 تومان 1000000/250 فعال
35 ویو پست ایرانی سرعت بالا سرور۳ توضیحات 945 تومان 1000000/250 فعال
26 ویو استارت پر سرعت سرور۶ توضیحات 3,499 تومان 5000000/250 فعال
اینستاگرام - کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
38 کامنت رندومی متن ایرانی و ایموجی توضیحات 20,250 تومان 50000/50 فعال
40 کامنت پیش فرض فارسی و ایرانی اینستاگرام - مناسب اکسپلور توضیحات 47,250 تومان 200000/1 فعال
114 کامنت ایرانی اینستاگرام - تصادفی (رندوم) - حداکثر 1000 کامنت توضیحات 81,000 تومان 1000/5 فعال
اینستاگرام - لایو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
41 لایک لایو اینستاگرام توضیحات 8,100 تومان 10000/200 فعال
42 ویو لایو اینستاگرام به همراه لایک و کامنت سرور 6 توضیحات 243,000 تومان 30000/20 فعال
43 ویو لایو اینستاگرام سرور ۶ توضیحات 486,000 تومان 20000/20 فعال
اینستاگرام - استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
6907 ویو استوری تمام استوری ها توضیحات 1,944 تومان 5000/100 فعال
6968 ویو تمام استوری ها توضیحات 1,944 تومان 5000/100 فعال
44 بازدید استوری با کیفیت اینستاگرام سرور  توضیحات 4,050 تومان 10000/100 فعال
46 بازدید استوری پر سرعت اینستاگرام سرور ۶ توضیحات 7,290 تومان 50000/100 فعال
اینستاگرام - غیره
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
6966 سیو پست ارزان توضیحات 405 تومان 15000/100 فعال
6983 سیو پست اینستاگرام خارجی توضیحات 486 تومان 15000/25 فعال
6965 ایمپرشن + ریچ پست سرعتی ارزان توضیحات 540 تومان 5000000/25 فعال
6998 ایمپریشن + reach اینستاگرام [پرسرعت] [استارت آنی]  توضیحات 590 تومان 500000/25 فعال
47 سیو پست پر سرعت توضیحات 648 تومان 150000/100 فعال
6914 ایمپرشن + ریچ (فوری)💧 توضیحات 662 تومان 500000/25 فعال
49 ریچ + ایمپرشن اینستاگرام سرور ۶ توضیحات 729 تومان 500000/25 فعال
6915 سیو پست اینستاگرام توضیحات 1,148 تومان 15000/100 فعال
51 بازدید پروفایل (پیج) اینستاگرام سرور ۶ توضیحات 1,312 تومان 5000000/100 فعال
6964 بازدید پروفایل (پروفایل ویزیت) توضیحات 1,350 تومان 500000/100 فعال
52 سیو پست اینستاگرام سرور ۶ توضیحات 1,944 تومان 350000/10 فعال
6984 Shares (اشتراک گذاری) پست توضیحات 6,561 تومان 1000000/100 فعال
6969 بازدید پروفایل توضیحات 7,351 تومان 100000/100 فعال
تلگرام - ممبر کانال
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
56 اد اجباری کانال تلگرام (هیدن) (ظرفیت 30 کا فعلا) توضیحات 10,125 تومان 30000/1000 فعال
91 ممبر اد اجباری هیدن کانال تلگرام توضیحات 13,500 تومان 30000/1000 فعال
127 ممبر واقعی کانال تلگرام - - - توضیحات 17,550 تومان 600000/500 فعال
تلگرام - ممبر گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
60 ممبر فیک کانال و گروه ((عمومی)) تلگرام - توضیحات 9,450 تومان 30000/1000 فعال
59 ممبر ادد لیست گروه تلگرام (ظرفیت 50 کا) توضیحات 10,125 تومان 50000/1000 فعال
63 اد اجباری گروه تلگرام (عادی) - با کیفیت - (ظرفیت 30 کا فعلا) - 16,875 تومان 30000/1000 فعال
تلگرام - ویو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
119 ویو تک پست تلگرام سرعتی و ارزان توضیحات 437 تومان 100000/10 فعال
125 بازدید 5 پست آخر تلگرام توضیحات 1,350 تومان 15000/500 فعال
120 ویو 5 پست تلگرام اخر سرعتی و ارزان توضیحات 4,374 تومان 300000/100 فعال
86 بازدید 100 پست آخر کانال تلگرام توضیحات 10,969 تومان 15000/500 فعال
126 بازدید 100 پست آخر تلگرام توضیحات 10,969 تومان 15000/300 فعال
72 نظرسنجی تلگرام (رای گیری ، چالش ، مسابقه و ...) - حتما توضیحات سرویس را بخوانید. توضیحات 51,300 تومان 100000/20 فعال
یوتیوب - سابسکرایب
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
یوتیوب - ویو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
78 ویو یوتیوب  توضیحات 34,020 تومان 100000000/100 فعال
یوتیوب - لایک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
80 لایک یوتیوب ارزانترین توضیحات 24,292 تومان 50000/50 فعال
6971 لایک یوتیوب توضیحات 30,375 تومان 1000/100 فعال
81 لایک یوتیوب با کیفیت سرعتی توضیحات 44,408 تومان 35000/100 فعال
کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
6899 صد عدد فالور کلاب هاوس خانم ایرانی - 87,750 تومان 100/100 فعال
6900 فالوور کلاب هاوس ایرانی توضیحات 189,000 تومان 1000/500 فعال
6972 بازدید Room کلاب هاوس توضیحات 394,268 تومان 1000/50 فعال
82 فالوور کلاب هاوس سرعتی با کیفیت سرور۶ توضیحات 722,925 تومان 10000/100 فعال
مشاوره رایگان تلفنی